+ROLF
Kungliga_Operan_sydfasad_2011 jb.jpg

Kungliga Operan

Berns

Pelle Lydmar kontaktade oss och bad om en…..

Kungliga operan

En ny Opera i Operan

 

Hur skapar man en modern operaupplevelse i en Q-märkt byggnad från 1898? Det var frågeställningen ROLF fick i uppdrag att besvara. Statens Fastighetsverk äger bygganden och Kungliga Operan driver verksamheten. Våren 2018 anlitade Operan ROLF för att bistå med lokalprogrammet. Maths Nyström är projektledare för projektet NOIO (Ny Opera i Operan).

”Utmaningen är att skapa en Opera som lever upp till dagens krav på logistisk, konstnärlig produktion, publikupplevelse, system och struktur. Vi vill inte riva det gamla utan satsar på att skapa en ny operaupplevelse i den befintliga byggnaden. Ett roligt om än utmanande uppdrag med många olika delar att ta hänsyn till. Men ROLF:s kompetens är imponerande bred. Han förstår både funktion och estetik. Det är mycket sällsynt att en arkitekt besitter både teknisk, konstnärlig, visionär och konkret kunskap. ROLF och teamet är dessutom inlyssnande och kreativa. Snabbt omsätter de våra idéer till konkreta och genomförbara förslag”, berättar Maths och tillägger: ”Vi är väldigt glada och tacksamma över ha ROLF med i projektet.”

Ombyggnationen av Operan kommer preliminärt påbörjas 2022.